View
project
Kostnadsfri workshop!
Forespør en kostnadsfri workshop hvor vi sammen finner ut hvordan dere best kan ta i bruk KI.
Send forespørsel
Gture.ai
Din utviklingspartner
innen kunstig intelligens

Gture.ai

Din innovasjonspartner innen kunstig intelligens

Kostnadsfri workshop!
Send forespørsel

Vi er en gruppe mennesker som elsker å takle KI-utfordringer

I Gture.ai har vi et engasjert team med omfattende kunnskap og ekspertise innen kunstig intelligens og mulighetene teknologien byr på.

Vi har kompetansen og leverer raskt

Vår kompetanse strekker seg fra tidlig utforskningsfaser og strategisk rådgivning til utvikling av KI, enten det er i eksisterende produkter eller nye. Vi er fleksible og bruker ulike modeller basert på kunders behov, enten virksomheten har kommet i gang med KI eller ikke.

Vi tror på kontinuerlig læring

Kunstig intelligens tilbyr mangfoldige muligheter og utfordringer. Dette er noe vi liker å utforske, og vi forstår viktigheten av å være i frontlinjen av denne utviklingen. Kontinuerlig læring er et grunnprinsipp i teamet for å hele tiden holde tritt med utviklingen.

Vi tror på tett samarbeid

Vi tror på et tett samarbeid med kunden, hvor vi sammen skaper et miljø som jobber mot den samme målsettingen.  Gjennom erfaringer, lidenskap og pilotering streber vi etter å levere KI-prosjekter og produkter som oppfyller kundens behov.

Hva vi tilbyr

KI-utvikling

KI-rådgivning & consulting

Data scientists

KI mulighetsstudie

Klar for å realisere?

Book en kostnadsfri workshop.

Vi tror på å vise kunder hva en KI-reise med Gture.ai innebærer ved å kick-starte med en kostnadsfri workshop. Workshopen vil typisk innebære en felles gjennomgang av behov og mål, evaluering av nåværende situasjon, samt vurdering av teknologi og neste steg videre. Målet er å identifisere  anvendelsesområder som er verdifulle og bærekraftig, få en felles forståelse av ambisjon og starte på en plan for veien videre.

Send forespørsel
Send forespørsel

Caser vi jobber med

En kvinne som arbeider ved pulten, fokusert på laptopen.

01 / Chatbot som gjør det enklere å forstå hvitvaskingsloven

I samarbeid med QBig, en ledende aktør innen kvalitetssikring for regnskapsførere, har vi utviklet en chatbot som ved hjelp av OpenAI API-er gir grundig veiledning om hvitvaskingsloven. Den kombinerer kunstig intelligens med spesialisert juridisk kunnskap for å effektivt støtte regnskapsførere i å forstå og overholde lovgivningen.

En gruppe bygg- og anleggsarbeidere som står ved en byggeplass.

02 / Språkmodell for den norske byggebransjen

I samarbeid med prop-GPT har vi ledet utviklingen av en helhetlig språkmodell skreddersydd for den norske byggebransjen. Vi finjusterer "Large Language Models" for å tilføre ny og relevant domenekunnskap. Vårt dedikerte team fokuserer på dataanalyse, dataprosessering, trening og analyse av avanserte språkmodeller. Dette spennende prosjektet er et samarbeid mellom flere toneangivende aktører.

Seilbåter i vannet

03 / Tryggere sjøliv: KI for å predikere risikoområder til sjøs 

Sammen med Redningsselskapet ble det startet et initiativ for å analysere data og se på mulighetene for bruk av KI inn mot deres digitale flater for å predikere risikoområder på sjøen. Resultatet av prosjektet ble et proof-of-concept av et risikokart på sjøen basert på historisk data fra redningsskøytene og andre eksterne kilder, og en plan for datainnsamling og struktur.

To menn som samarbeider ved en PC, investert i en produktiv arbeidsøkt om KI.

04 / Chatbot for smidig dokumenthåndtering

Gture AS har skapt en KI-drevet chatbot med OpenAI for å enkelt navigere gjennom selskapets dokumentasjon. Ved å bruke OpenAI's AI-modeller og API-er muliggjorde prosjektet rask og effektiv kommunikasjon og søk i ulike dokumenttyper som PDF-er og Word-dokumenter. Dette gir de ansatte muligheten til å finne nødvendig informasjon raskere, redusere tidsbruk på søk og bidra til økt produktivitet i selskapets daglige drift.

En PC-skjerm med kode

05 / Klassifikasjon av feil med bruk av maskinlæring

Vi utviklet en maskinlæringsmodell for et softwareselskskap som leverer til store globale operatører. Maskinlæringsmodellen analyserte tekstdata fra hendelser knyttet til data fra tidlig på 1980-tallet og involverte trening av modellen til å klassifisere hvilke feil som hadde oppstått basert på kommentarer fra ingeniører. Her ble det implementert avanserte teknikker innen naturlig språkbehandling for å skape en modell for klassifisering av feil i operasjoner og legge til rette for å unngå feil fremover.

En middelaldrende mann og kvinne, som har en treningsøkt hjemme sammen.

06 / KI for tilrettelagt trening

Sammen med Exerto utvikler vi AI-løsninger for tilrettelagt trening og innhenting av helseinformasjon. Vi implementerer RAG (Retrieval-Augmented Generation), som er en avansert type språkmodell som henter relevant informasjon ut fra en forhåndsdefinert database, og produserer sammenhengende tekst basert på informasjonen de henter ut. Brukerne av Exerto kan spørre denne språkmodellen om hvilke av treningsvideoene til Exerto som passer til deres behov (f.eks hvis de sliter med vond rygg). I tillegg til dette kan brukerne også spørre språkmodellen om helsetips, og får svar som er hentet fra en betydelig mengde dokumenter med kunnskap om effekt av fysisk aktivitet skrevet av Helsedirektoratet.

Exerto.no

Teamet i Gture.ai

A picture of Ådne
Ådne S. Djuve
A picture of Ingrid
Ingrid Hammersbøen
A picture of Anniken
A picture of Herman
Herman Dragesund
A picture of Janagan
Janagan Balasingham