Workshop

Kontakt oss for en kostnadsfri workshop

Vi inviterer til en kostnadsfri workshop hvor vi sammen ser på hvilke KI muligheter som er hensiktsmessige, verdifulle og bærekraftige. Vi vil gå gjennom:

• Behov, mål og muligheter
• Muligheter for datainnsamling og analyse
• Teknologivurderinger
• Neste steg :)
Fyll inn skjema for å bli med på workshop!

Takk!

Forespørselen er sendt. Vi vil ta kontakt med deg fortløpende.
Noe gikk galt. Prøv igjen.
Workshopinnhold
Formålet med workshopen er å utforske behov, muligheter og problemstillinger hvor KI kan være verdifullt. Vi vil tilpasse oss workshop formatet etter behov, men en typisk workshop kan se slik ut:
1
Behovsanalyse, målsettinger og muligheter
Her vil vi sammen identifisere og diskutere utfordringer og behov, og utforske mulighetsrommet KI bringer. Vi vil med ulike workshopteknikker gjøre vårt beste for å konkretisere mulighetsrommet og diskutere kort og langsiktige målsettinger for KI i selskapet. Vi vil også prioritere mål basert på relevans, verdi og gjennomførbarhet.  
2
Muligheter for datainnsamling og analyse
I neste del av workshopen prøver vi å identifisere tilgjengelige datakilder og data som trengs for å nå målene. Her vil vi prøve å finne ut hvilke data som er relevante og nyttige for å dykke dypere inn i og diskutere metoder for innsamling, bearbeiding og analyse.
3
Teknologivurderinger
Videre blir det viktig å diskutere eksisterende teknologi, arkitektur og systemlandskap som kan være relevant for KI implementering og potensiell teknologi som kan støtte veien videre. Vi ser på dette som en sparring sesjon hvor teknologi skal være en driver for innovasjonen og ikke en stopper- derfor vil vi sannsynligvis komme opp med noen ideer som vi kan ta med vider i prosessen.
4
Neste steg
Sammen planlegger vi neste steg, oppfølging og aktiviteter.Vi gleder oss til en workshop med dere:)

Behovsanalyse, målsettinger og muligheter

Muligheter for datainnsamling og analyse

Data scientists

Teknologivurderinger